trruenaz
Home / Türkiyədə Həyat / Türkiyə Haqqında

Türkiyə Haqqında

Türkiyədə Rəsmi Tətillər və Bayramlar

Türkiyədə Rəsmi Tətillər və Bayramlar Türkiyədə rəsmi tətillər və bayramlar rəsmi və dini bayramlar olaraq ikiyə ayrılır. Bu günlər rəsmi tətil olaraq elan edilmişdir. Rəsmi tətillərdə, dövlət idarələrinin hamısı ilə özəl qurumların əksəriyyəti çalışmaz. Başqa bir deyişlə, banklar, dövlət idarələri bağlıdı və eyni zamanda,  bayram zamanı xəstəxanalarda növbətçi həkimlər çalışdığı …

Read More »

Türkiyədə iqlim

Türkiyədə iqlim Türkiyə 7 coğrafi bölgəyə ayrılmış və bölgələrin hamısında 4 mövsümün yaşandığı bir ölkədir. Yenə də hər bir bölgənin özünə xas mövsüm fərqlilikləri vardır. Türkiyədə iqlim: Marmara, Akdeniz və Ege bölgələri Aralıq dənizi iqliminin hakim olduğu yerlərdir. Karadeniz bölgəsi sıx meşələrin nəticəsində davamlı yağışlıdır. Digər bölgələrdə də quru iqlim …

Read More »

Türkiyədə Həyat və Mədəniyyət

Türkiyədə Həyat və Mədəniyyət Türkiyədə həyat çoxsaylı fərqli mədəniyyət və ədatlərdən ibarətdir. Həm qərb, həm də şərqin mədəniyyətləri Türkiyədə bir arada yaşanmaqdadır. Türkiyə coğrafi baxımdan stratejim əhəmiyyətə malikdir. Tarix boyu bir çox mədəniyyət Türkiyə torpaqlarından ya da ətrafında təşəkkül tapmışdır. Bütün bunların xaricində, Türkiyə olduqca modern və inkişaf etmiş bir …

Read More »

Büdcənizi Planlaşdırın

Büdcənizi Planlaşdırın Türkiyə həyat standartları baxımından tam mənasıyla bir tələbə ölkəsidir. Gündəlik həyatdan tətil və əyləncəyə qədər hər ehtiyac və xidmət olduqca uyğun qiymətlərə təmin edilə bilər. Böyük şəhərlərdə (İstanbul, Ankara, İzmir və sairə) həyat demək olar ki, heç vaxt dayanmır. 24 saat boyunca yemək yeyə biləcəyiniz marketlər, restoranlar şəbəkələri …

Read More »